• Tüm dünyada olduğu gibi,ülkemizde de aynı ortamları paylaştığımız canlıların, gerek ekonomik gerekse halk sağlığı merkezli oluşturdukları riskler ve zararların önlenmesinde,uygulanan ilaçlama ve kimyasal çözümlerin yanısıra, alternatif mücadele yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

  • Diğer önemli husus ise; kimyasal uygulamaların mümkün olmadığı ve sürekli mücadelenin gerekli olduğu, aynı zamanda canlıların (pest vb.) hayatlarına müdahelenin kontrollü olması gerektiği durumlarda alternatif çözüm çalışmaları tek seçenek haline dönüşebilmektedir.

  • Çok geniş kapsamlı ve pek çok ülkeden elde edilen tecrübelerin ışığında yapılan AR-GE çalışmalarının sonucunda Sonic / Ultrasonic ürünler ve diğer uygulama yöntemleri dünyanın pek çok noktasında olduğu gibi ülkemizde de yer bulmaya başlamıştır.
Copyright © 2017 | Çorlu Web Tasarım : ElitNET